Gravferd


Ved dødsfall i familien, er det mange spørsmål som melder seg om gravferd. Her prøver vi å gi litt relevant info om dette.
 


Begravelsesbyrå
Ved dødsfall tar familien direkte kontakt med et begravelsesbyrå hvis de ønsker å benytte det. På vegne av familien avtaler begravelsesbyrået tidspunkt for seremonien med kirkekontoret og videreformidler opplysninger knyttet til gjennomføring av gravferden til kirkekontoret og aktuell prest. 

De som ikke ønsker tjenester fra et begravelsesbyrå, kan kontakte kirkekontoret selv (kontaktinfo nederst på siden) 
 
Sted
Gravferden skjer vanligvis i det soknet der den avdøde var bosatt. Dersom en ønsker gravferden fra en annen kirke, ta kirkekontoret på stedet.
 
Tid for gravferd
Gravferden skal normalt skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Kirkekontoret bestemmer dag og tidspunkt for gravferden.

Valg av sang og musikk
Det er utarbeidet en veileder for valg av sang og musikk ved gravferd. Se link nedenfor til denne.
 
Planlegging
Presten som skal forrette gravferden tar kontakt med pårørende og avtaler et besøk, vanligvis i hjemmet eller på kirkekontoret. Da vil presten gjerne høre litt om livsløpet og man snakker om hvordan gravferden skal foregå, om kranspålegging, evt. minneord fra familien og andre innslag. Tekster som en ønsker å benytte skal godkjennes av presten og musikken av kantor. Noen ganger vil gravferden gjennomføres av diakon i stedet for prest.
 
Sorg
Når det er ønsket, kan diakon følge opp familien i sorgen.