Priser for gravferd


Gravferder som skjer i regi av Den norske kirke og der den avdøde var bosatt i Midtre Namdal er gratis.


Priser for gravferd:

  • Gravferdsseremoni i regi av annet kristent trossamfunn kr 3.875.-
  • Gravferdsseremoni for utenbygdsboende kr 3.875.-
  • Kistegravlegging for utenbygdsboende kr 7.012.-
  • Urnenedsettelse for utenbygdsboende kr 1.481.-

Utenbygdsboende er det samme som bosatt utenfor Midtre Namdal (Namsos, Overhalla og Flatanger)

Tilbake