Priser for gravferd


Gravferder som skjer i regi av Den norske kirke og der den avdøde var bosatt i Midtre Namdal er gratis.


Priser for gravferd (i 2024):

  • Gravferdsseremoni i regi av annet kristent trossamfunn kr 3.964.-
  • Gravferdsseremoni for utenbygdsboende kr 3.964.-
  • Kistegravlegging for utenbygdsboende kr 7.173.-
  • Urnenedsettelse for utenbygdsboende kr 1.515.-

Utenbygdsboende er det samme som bosatt utenfor Midtre Namdal (Namsos, Overhalla og Flatanger)

Tilbake
Del