Våre kirker og gravplasser


Vi betjener og vedlikeholder 13 kirker og 16 gravplasser i kommunene Overhalla, Namsos og Flatanger.
 

Bilder viser Ranem kirke, kåret til Namdalens vakreste kirke i 2020 av Namdalsavisas lesere. Foto: Astrid Marie Bakken

Nedenfor følger en oversikt over disse. Når du trykker på en kirkes navn, kommer du til kirkesøk, med bilder og detaljerte opplysninger om den.
 

Menighet Kirke Vernestatus Gravplass Minnelund Sted Kommune
Overhalla Ranem Fredet Ranem Ja Ranemsletta Overhalla
  Skage Listeført Skage Ja Hunn Overhalla
Fosnes Lund Listeført Lund   Lund Namsos
  Salen Ikke vernet Salsnes   Salsnes Namsos
  Dun Ikke vernet Dun Ja Jøa Namsos
  Fosnesvågen Ikke vernet Fosnesvågen   Jøa Namsos
Vemundvik Vemundvik Ikke vernet Vemundvik Ja Vemundvik Namsos
Otterøy Otterøy Listeført Otterøy Ja Otterøya Namsos
Namsos Namsos Ikke vernet Namsos Ja Namsos by Namsos
      Høknes   Høknes Namsos
      Høknes gamle   Høknes Namsos
Klinga Klinga Listeført Klinga Ja Klinga Namsos
Namdalseid Namdalseid Listeført Namdalseid Ja Namdalseid Namsos
      Elda   Sør for Korsen Namsos
Statland Statland Ikke vernet Statland Ja Statland Namsos
Flatanger Løvøy Listeført Løvøy Ja Løvøya Flatanger
  Vik Ikke vernet Vik Ja Vik Flatanger

 

Relevant info for våre gravplasser Beskrivelse
Navnet minnelund På 11 gravplasser
Kirkegårdsvedtekter for Midtre Namdal Omfatter alle gravplasser
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) Kilde: Lovdata
Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd  Kilde: Lovdata


For å bestille oppretting av gravminne eller stell av grav, klikk her.

 

Tilbake
Del