Navnet minnelund


Navnet minnelund er et eget område på gravplassen med flere urnegraver som deler gravminne. Selve graven er anonym, men det festes en navneplate for de gravlagte på et felles gravminne.

Bestemmelser for navnet minnelund i Midtre Namdal

 • Ved bestilling av plass på en navnet minnelund, blir det reservert en urneplass og plass til en navneplate på gravminnet.
   
 • Det benyttes like navneplater for alle med plass på gravminnet. Platene har samme bokstavfont, bokstavstørrelse og plassering av navn og datoer. På navneplaten skal avdødes navn, fødselsdato og dødsdato være med. Platene bestilles av kirkekontoret.

 • Det er Midtre Namdal kirkelig fellesråd som gravplassforvalter som har ansvaret for beplantning på minnelunden og stell av den. På enkelte gravplasser skjer stellet i samarbeid med menighetsrådet. Det vil ikke være anledning for pårørende til å plante blomster eller andre vekster på navnet minnelund.
   
 • Ved gravminnet vil det være anledning til å sette avskårne blomster og lys (ikke fakler). Blomster i potte kan ikke få en permanent plassering ved gravminnet, heller ikke gravlykter av mer varig karakter.
   
 • Det er ikke anledning til å legge blomster eller andre objekter på det konkrete stedet hvor urnen er nedsatt.
   
 • For hver enkelt urnegrav er det kun plass til en urne. Det gis anledning til å reservere en plass for en urne i tillegg for å imøtekomme bl.a. ektefeller og samboere som ønsker å ligge ved siden av hverandre. Det tilkommer ikke ekstra kostnader for dette.

I Midtre Namdal er det navnet minnelund på følgende gravplasser

 • Namsos
 • Høknes
 • Klinga
 • Ranem
 • Skage
 • Otterøy
 • Vemundvik
 • Dun
 • Namdalseid
 • Statland
 • Løvøy
 • Vik

Priser

 • Plass på navnet minnelund koster kr 6.000 kroner (engangsavgift). Det inkluderer beplantning og stell av minnelunden og fri gravplass i 20 år. Deretter halv festeavgift, dvs kr 124.- pr år (prisen i 2023).
   
 • For bosatte utenfor fellesrådsområdet koster det 8.000 kroner (engangsavgift). Ellers likt.
Tilbake