Kontaktinformasjon


Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Adresse: Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos - se kart
Telefon:
74216440
Epost: post@kirken.namdal.no

Organisasjonsnummer:  976999150
Fakturaadresse: fortrinnsvis EHF, alternativt e-post: fakturamottak@namsos.kommune.no 

Vil du varsle om noe, trykk her

Henvendelser om gravsted sendes: gravplass@kirken.namdal.no

Åpningstider og telefon: 

Namsos tirs - fre  kl 10-14 Tlf: 74216440 Betjenes av flere
Fosnes ons - fre kl 10-14 Tlf: 93465901 Gunn Ågot Leite
Overhalla ons kl 10-14 Tlf: 97643925 Randi Skarland
Namdalseid tirs kl 10-14 Tlf: 97070570 Marianne Rognerud Torp
Flatanger tirs - ons kl 10-14 Tlf: 93465169 Anne Ruud Kristiansen
Høylandet man - tirs ? Tlf: 97643925 Randi Skarland


Listen over ansatte nedenfor er sortert på etternavn.

Sokneprest i Namsos

Mark Akali

93468178

Send epost

Diakon i Namsos, Klinga, Otterøy og Vemundvik

Astrid Gustad Angelus

93468290

Send epost

Prost i Namdal

Frode Askekjær

95020037

Send epost

Kantor

Anita Barlien

48028382

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge i Namsos og Klinga

Tone Emilie Bedsvåg

41487988

Send epost

Prestevikar

Astrid Bergslid

41628789

Send epost

Kirkeverge

Magne Bergslid

91385001

Send epost

Diakoniarbeider i Namdalseid og Statland (sykmeldt)

Siv Hilde Bulling

98453980

Send epost

Organist

Irena Cepuliene

46240975

Send epost

Vikarprest

Gustav Danielsen

48214141

Send epost

Sokneprest i Overhalla

Anders Mikkel Hammer

98055946

Send epost

Kirketjener / Sekretær

Randi Lauritzdatter Hauan

93468957

Send epost

Arbeidsleder gravplasser / kirketjener

Gøran Jørgensen

47339450

Send epost

Sekretær / Diakoniarbeider i Flatanger og Statland

Anne Ruud Kristiansen

93465169

Send epost

Kateket

Gunn Ågot Leite

93465901

Send epost

Vikarprest

Anne Karine Aarmo Lysne

48167909

Send epost

Kirketjener / Gravplassarbeider

Frederick Mausner

95829658

Send epost

Kirketjener / Gravplasssarbeider

Svein Erik Midtsian

95812080

Send epost

Kantor

Przemyslaw Mikolajczyk

45959563

Send epost

Organist i Flatanger

Stein Moe

45607552

Send epost

Prestevikar

Anne Brit Moltumyr

91139114

Send epost

Sokneprest på Høylandet

Claes Blom Mørch

95494938

Send epost

Kirketjener på Statland

Olga Oksdøl

91548332

Send epost

Kirketjener i Flatanger

Steinar Olsen

+4745954760

Send epost

Sekretær / Gravplassarbeider / Kirketjener

Ole Morten Olufsen

91382409

Send epost

Kirkeverge i Høylandet og Sekretær i Overhalla

Randi Skarland

97643925

Send epost

Vikarprest

Leiv Gunnar Skiftun

90157247

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge på Høylandet (sykmeldt)

Jo Magnus Solberg

91391677

Send epost

Kirketjener / Gravplassarbeider

Jonas Sylstad

41515434

Send epost

Organist i Namdalseid og Statland

Gudmund Thorsen

91781271

Send epost

Kontakt på nettsiden

Sunniva Vikøren

46906831

Send epost

Menighetspedagog i Flatanger, Statland og Namdalseid

Anne Lise Voll

90677650

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge

Anne Mette Zawierucha

90616098

Send epost

Menighetspedagog i Overhalla og konfirmantlærer i Namsos

Astrid Riibe Kleven Åsum

90570397

Send epost