Kontaktinfo i Statland


Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkekontoret i Namsos, Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos - se kart
Åpningstid: tirs - fre kl. 10-14

Listen over ansatte nedenfor er sortert på etternavn.

Diakoniarbeider i Namdalseid og Statland

Siv Hilde Bulling

98453980

Send epost

Arbeidsleder gravplasser / kirketjener

Gøran Jørgensen

47339450

Send epost

Sekretær / Diakoniarbeider i Flatanger og Statland

Anne Ruud Kristiansen

93465169

Send epost

Kirketjener / Gravplassarbeider

Frederick Mausner

95829658

Send epost

Kirketjener / Gravplasssarbeider

Svein Erik Midtsian

95812080

Send epost

Kirketjener på Statland

Olga Oksdøl

91548332

Send epost

Organist i Namdalseid og Statland

Gudmund Thorsen

91781271

Send epost

Menighetspedagog i Flatanger, Statland og Namdalseid

Anne Lise Voll

90677650

Send epost