Kontaktinfo i Høylandet


Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Lokal besøksadresse: Kommunehuset, Vargeia 1 - se kart
Åpningstid: mandag og torsdag kl. 08:00-15:30
Betjenes av: Randi Skarland (m:97643925)

Listen over ansatte nedenfor er sortert på etternavn.
 

Organist

Robin Angelo

47644479

Send epost

Gravplassarbeider/kirketjener

Lars Mathis Brøndbo

90121413

Send epost

Kirketjener

Terje Grønnesby

97047790

Sokneprest på Høylandet

Claes Blom Mørch

95494938

Send epost

Kirkeverge i Høylandet og Sekretær i Overhalla

Randi Skarland

97643925

Send epost

Menighetsarbeider barn og unge på Høylandet (sykmeldt)

Jo Magnus Solberg

91391677

Send epost