Kontaktinfo ansatte i Høylandet


Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Lokal besøksadresse: Kommunehuset, Vargeia 1 - se kart
Åpningstid: mandag og torsdag kl. 08:00-15:30
Betjenes av: Randi Skarland (m:97643925)

Listen over ansatte nedenfor er sortert på etternavn.
 

Organist

Robin Angelo

47644479

Send e-post

Gravplassarbeider/kirketjener

Lars Mathis Brøndbo

90121413

Send e-post

Kirketjener

Terje Grønnesby

97047790

Konfirmantlærer Høylandet

Eleonie Pilj-Zomer

95879864

Send e-post

Kirkeverge i Høylandet, Sekretær og Konfirmantlærer i Overhalla

Randi Kristine Skarland

97643925

Send e-post