Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020


Fasteaksjonen er en årlig og landsdekkende innsamlingsaksjon der konfirmantene engasjeres. I år er det ingen dør til dør innsamling grunnet coronaen.

Foto: Elisabeth Moen Rørvik

Viktigheten av reint vatn er tydelig om dagen. Fasteaksjonen går sin gang, men nå som 100% digital aksjon.

På Facebook har omtrent alle menigheter opprettet sine innsamlinger, og konfirmanter og andre oppfordres til å dele og utfordre folk til å gi.

For mer info om innsamlingen, se her

Bildet viser Namsoskonfirmanter, fra venstre: Jacob Oppland Selvik, Oline Rødsjø Grannes, Aksel Wråli og Jens Husby. Konfirmantene er avbildet med bøsser, men blir nå digitale bøssebærere.

Tilbake
Del