Statland kirke


Statland kirke ligger i Namsos  kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1992. Kirken har langplan og 130 sitteplasser. Den er ikke vernet.

Foto: Magne Bergslid

Les mer om Statland kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake
Del