Skage kirke


Skage kirke ligger på Hunn i Overhalla kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1903. Kirken har langplan og 270 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Les mer om Skage kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake