Namsos kirke


Namsos kirke ligger midt i Namsos sentrum i Namsos kommune. Den er bygget i mur og ble oppført i 1960. Kirken har rektangelplan og 520 sitteplasser. Den er ikke vernet.

Les mer om Namos kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake