Menighetsrådet i Namdalseid


Menighetsrådet i 2020 - 2023
 

Fornavn Etternavn Funksjon E-post Telefon
Solfrid Skevik Leder solfrid.skevik@gmail.com 95110343
Grete Petersen Helbostad Nestleder thelbost@online.no 90573084
Hildbjørg Anne Hopstad Dahl Medlem hillery-hopstad@hotmail.com 91647038
Tore Petersen Medlem torepetersen456@gmail.com 97474158
Trond Fossli Medlem trond.fossli@gmail.com 92263501
Astrid Margrethe Strand Ovesen Medlem astrid.ovesen@ntebb.no 41451136
Jens Olav Reitan 1. vara   41460935
Roar Eldnes 2. vara    
Annbjørg Mølnå 3. vara annbjorg.molna@ntebb.no 41474609
Siv Annette Helland 4. vara siva.helland@hotmail.com 97603663
Bodil Staven 5. vara bodil.kaldal@gmail.com 91371064
Gustav Danielsen Vikarprest gusdan@online.no 48214141

 

Tilbake