Snø- og isfrie kirketrapper i Namsos


Etter påske starter arbeidet med å renovere kirketrappene i Namsos. Vi ser frem til å tilby snø- og isfrie trapper til vinteren.

Før påske var det oppstartsbefaring med sentrale aktører i prosjektet.

Arbeidet ble finansiert av Namsos kommune i 2019, men utsatt til 2020 av kapasitetshensyn til aktuelle entreprenører.

Trappene vil bli revet og lagt på nytt med lys Oppdalsskifer. De blir utstyrt med varmekabler og følere for fuktighet og temperatur, som gjør at de til enhver tid skal stå snø- og isfrie.

Opprinnelig arkitektur i trappa tas vare på. Det lages også nye gelendre, etter modell lik de gamle.
Trappene har stått seg bra gjennom 60 år, og majoriteten av de gamle steinplatene er fortsatt fine. De gamle platene blir tatt hånd om av bygartner Tor Jørgen Olsen, med sikte på gjenbruk.

De nye trappene skal være ferdig til 4. juni. I vinter fikk kirka utvendig belysning. Renoveringen av kirketrappene er første etappe i et omfattende renoveringsarbeid med Namsos kirke i 2020-2022.


Fra venstre: Muremestrene Jan Einar Nilsen og Tor Arne Tisløv, Tor Jørgen Olsen fra Namsos kommune, Christoffer Bedsvåg fra NTE, Frode Ness fra Overhalla Mekaniske, Andre Aglen fra Namsos kommune. Foto: Magne Bergslid
 

Tilbake