Markering av samenes nasjonaldag


Vår kommune har to navn: Nåavmesjenjaelmie og Namsos. Det er en glede å si velkommen til markering av samefolkets nasjonaldag i Namsos kirke onsdag 7. februar 2024.


Det blir en helt spesiell dag i Namsos kirke onsdag 7. februar.

Samisk menighet, Samien Åålmege, kommer og deltar v/ diakoniarbeider Bertil Jønsson og daglig leder Monica Kappfjell på hverdagsgudstjenesten kl 11.00.

Varaordfører Steinar Lyngstad deltar også, og vil komme med en hilsen.

Etter gudstjenesta fortsetter vi i menighetssalen hvor det serveres Prïhtjege jïh gejhkie-bearkoe / kaffe og røyka kjøtt! Det skal smake godt med «rymi attåt».

Programmet fortsetter kl 12.00. Vi har en rik samisk historie i vårt distrikt. Dette vil lokalhistoriker Nils Roger Duna fortelle fra i sitt foredrag.

Der blir det også utstilt samiske gjenstander fra Namdalsmuseet, samt samisk kunsthandverk v/ Anna Malene Jønsson. Den som kjenner til navnet Jakob Dærga vil kunne glede seg til å høre Ragnhild Glad spille tre trekkspillstykker av denne samiske tonekunstneren.

Et rikt og variert program venter! Ta turen til Namsos kirke onsdag 7. februar!

Velkommen! 
Mvh. Astrid Angelus, diakon

Tilbake