Pris for leie av kirke til bryllup


For bryllup som skjer i regi av Den norske kirke og der minst en i brudeparet er medlem i Den norske kirke og bor i Midtre Namdal, er det gratis å leie en kirke til bryllup.


Det koster kr 3.964.- (i 2024) å leie en av våre kirker til bryllup når minst ett av følgende gjelder:

  • Ingen av de som skal gifte seg bor i Midtre Namdal
  • Bryllupet skjer i regi av annet kristent trossamfunn enn Den norske kirke

Leien inkluderer:

  • Oppvarming av bygget
  • Personell (prest, organist og kirketjener)
  • Renhold og annet vedlikehold

Det er samme leiepris selv om det ikke er behov for hele personellet.

 

Tilbake
Del