Lund krets innlemmet i Midtre Namdal


Kristi åpenbaringsdag søndag 5. januar var første gudstjeneste i Lund kirke etter overføringen fra Nærøy til Midtre Namdal. 

Lund krets ble fra nyttår en del av Fosnes sokn. Vi ønsker dere velkommen med i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

Sokneprest Hilde Lunquist forrettet i gudstjenesten, som ble krydret med vakkert samspill mellom organist Irena Cepuliene på orgel og Audur Thorisdottir på fløyte.

Det nye menighetsrådet i Fosnes ble presentert, og kirkeverge Magne Bergslid ønsket velkommen til Midtre Namdal og orienterte om bemanning og praktiske forhold rundt kirken og gravplassen.

Etter endt gudstjeneste serverte medhjelper og kirkevert Reidun Smines smakfull kirkekaffe. 27 stk. var tilstede og fikk en god opplevelse i en varm og pyntet kirke, med snøstorm utenfor. Over 60 stk deltok i gudstjenesten juleaften, som er godt over 100% oppmøte i Lund krets med sine 53 innbyggere.

Av: Magne Bergslid

Tilbake