Menighetsrådet i Klinga


Menighetsrådet i 2020 - 2023
 

Fornavn Etternavn Funksjon E-post Telefon
Astrid Bergslid Leder astrid@bergslid.com 41628789
Åge Brikselli Nestleder a-briks@online.no 90546453
Kari Irene Hyllnes Medlem khyllnes@online.no 91360941
Inger Johanne Leirvik Medlem leirvikinger@gmail.com 91649395
Olav Martin Ribsskog Medlem   90103265
Randi Borghilde Olsen Medlem randiolsen1957@hotmail.com 90120469
Solvor Vuttudal Gåsvær 1. vara solvor.anita@outlook.com 97008184
Erik Hagen 2. vara erik.hagen@smith.no 91306544
Anne Brit Moltumyr Prest abm@kirken.namdal.no 91139114

 

Tilbake