Menighetsrådet i Klinga


Perioden 2023 - 2027
 

Navn Funksjon E-post Telefon
Astrid Bergslid Leder astrid@bergslid.com 41628789
Inger Johanne Leirvik Medlem leirvikinger@gmail.com 91649395
Ragnhild Eidshaug Nestleder eidshaugragnhild@gmail.com 41503535
Roy Bernhard Enge Medlem roy.enge@ntebb.no 91693580
Solvor Anita Gåsvær Medlem solvor.anita@outlook.com 97008184
Randi Borghilde Olsen Medlem randiolsen1957@hotmail.com 90120469

 

Tilbake
Del