Salen kapell


Salen kapell ligger i Salsnes i Namsos  kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1953. Kirken har langplan og 200 sitteplasser. Den er ikke vernet.

Foto: Ole Morten Olufsen

Les mer om Salen kapell her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake
Del