Namsos har fått ny kantor


Anita Barlien er tilsatt som ny kantor i Midtre Namdal, med Namsos kirke som hovedarbeidssted.

Foto: Magne Bergslid

Anita Barlien overtar stillingen etter Elina Karpinska og starter 1. juli.

Anita er opprinnelig fra Namsos og har sin organist- og kirkemusikerutdanning fra Trøndealag musikkonservatorium i Trondheim i 1989.

Hun har bred erfaring som kirkemusiker en rekke steder. I perioden 1985 - 1995 vikarierte hun som organist i kirker i Namdal prosti. I 2001 - 2007 var hun kantor i Fosnes sokn. De senere år har hun bodd og virket i Danmark.

Anita flytter hjem til Namsos i juni, der hun har mye slekt og venner. Hun gleder seg stort til å flytte tilbake til Namdalen og starte i jobben som kirkemusiker her. Det første halvåret i ny jobb vil hun virke i andre kirker, siden Namsos kirke blir stengt for renovering.

Velkommen Anita!

 

Tilbake
Del