Program i påska i Namsos og omegn


Det er med glede vi ønsker dere velkommen til våre kirker i Midtre Namdal i palmehelga, stille uke og selve påskehelga! Vi har program nesten hver dag.


Kom og delta på gudstjenester, salmekveld og/eller orgelmeditasjon.
Vi trenger å høre Guds ord, det er en kilde til liv! Vi trenger å møtes! Velkommen!

Fosnes
14. april kl. 19.15:  Gudstjeneste Skjærtorsdag, Påskemåltid på Dun bedehus, påmelding til Gunn Ågot 93 46 59 01. (Frederik Mausner leder).
17. april kl. 15.00:  Gudstjeneste Lund kirke, Påskedag (organist Irena Cepuliene, vikarprest Leiv Gunnar Skiftun)
18. april kl. 11.15:  Gudstjeneste Dun kirke, 2. påskedag (organist Irena Cepuliene, vikarprest Leiv Gunnar Skiftun)

Vemundvik menighet
12.april kl 10.00:  Påskeverksted, servering kl 14.30, påmeling Anita 478 36 222
14.april kl 12.00:  Friluftsgudstjeneste på Pålhaugen (Prestevikar Anne Brit Moltumyr)

Otterøy kirke
15. april kl 18.00:  Langfredagsgudstjeneste (organist Irena Cepuliene, vikarprest Leiv Gunnar Skiftun)
17.april kl 11.00:  Høytidsgudstjeneste (organist Irena Cepuliene, vikarprest Leiv Gunnar Skiftun)

Klinga menighet
12.april kl 13.00: Påsketreff i kirkestua (kantor Przemek Mikolajczyk, diakon Astrid Gustad Angelus, prestevikar Anne Brit Moltumyr)
17.april kl 14.00:  Høytidsgudstjeneste  (kantor Przemek Mikolajczyk, prestevikar Anne Brit Moltumyr)

Namsos kirke
10. april kl 11.00:  Palmesøndagsgudstjeneste (Sogneprest Mark Akali, organist Maren B Gundtvedt)
12. april kl 18.00:  Salmekveld (forsangergruppa, Irena Cepuliene, Mark Akali mf.)
13. april kl 11.00:  Orgelmeditasjon (kantor Przemek Mikolajczyk, diakon Astrid Gustad Angelus)
14. april kl 18.00:  Skjærtorsdagsgudstjeneste (Sogneprest Mark Akali, kantor Przemek Mikolajczyk)
15. april kl 11.00:  Langfredagsgudstjeneste (Sogneprest Mark Akali, kantor Przemek Mikolajczyk)
17. april kl 11.00:  Høytidsgudstjeneste første påskedag (Mark Akali, Maren Barlien Gundtvedt)

 

Tilbake