Ingen smitteverntiltak i kirkene lenger


Fra 12. februar opphører alle smitteverntiltak i kirkene i Midtre Namdal. Kirkene kan brukes som før pandemien.

Tilbake