Bibeltimer


Bibelens betydning for menighet og samfunn er stor. Velkommen til å høre hva Frode prost forteller om innhold og bakgrunn til evangeliet etter legen Lukas. Vi håper du blir både underholdt og klokere denne kvelden.

En bibeltime gir undervisning. Du kan blant annet forvente å få vite mer om Lukasevangeliets særegenheter, hvilke utfordringer og livsanskuelser som finnes der. Det kan fort bli til motivasjon for å gå hjem og lese evangeliet med nye øyne, som det heter. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til to unike kvelder denne etterjulsvinteren. 

Del 1: onsdag 16. februar kl 19:00 i Namsos menighetssal
Del 2: onsdag 9. mars kl 19:00 i Namsos menighetssal

Mvh arrangørene: prost Frode og diakon Astrid Margrethe. 
 

Tilbake
Del