Barn og unge


Kristen tro består av praksis, kunnskap, refleksjon og opplevelser. Tro må læres; gjennom å høre om, se, oppleve og dele sammen med. Aktivitetene som tilbys til barn og unge i kirkens regi kan være gode supplement til trosopplæringen i hjemmet. 

"Agenter" i tårnet på Namsos kirke. Foto: Siri Husby Fiskum, Namdalsavisa

Når ungene inviteres til trosopplæring i regi av menighetene, forsøker vi å skape rom for de ulike sidene ved kristen tro. Fortellingene gis stor plass, men det er også fokus på sangglede, ulike aktiviteter, og deltakelse i sosialt arbeid.

Vi prøver også å legge til rette for undring i møte med den kristne tro. Unger som gis anledning til å undres blir mer nysgjerrige og oppmerksomme, og lærer etter hvert å se seg selv som en del av en større sammenheng. 

Med tiden klarer de trolig også å ta stilling til noen av de store spørsmålene i livet – for egen regning! 

Når vi snakker om trosopplæring i kirken tenker vi hovedsakelig på de aktiviteter kirken arrangerer for aldersgruppen 0-18 år. Aktivitetene er mange, og det varierer mellom menighetene hva som tilbys. 
Noen aktiviteter er for flere aldersgrupper samlet, mens andre er for ett årskull av gangen. Noen aktiviteter er kontinuerlige, der samme gruppe møtes regelmessig, som «Sprell levende», «Babysang», «KreAktiv» og «Kor-klubb», mens andre er en-gangs-tiltak, som «Tårnagent» og «Lys våken». For å finne ut hvilke aktiviteter som finner sted rundt om i menighetene kan du sjekke «Hva skjer/kalender», og/eller følge med på menighetenes facebooksider.

Dåp og konfirmasjon er også en del av trosopplæringen.

 

Tilbake
Del