Vik kirke


Vik kirke i Flatanger er bygget i tre og ble oppført i 1873. Kirken har langplan og 190 sitteplasser. Den er ikke vernet.

Foto: Ole Morten Olufsen

Les mer om Vik kirke her og andre kirker på Kirkesøk


Styret i Vik kirkeforening består av:

  • Tone Merete Eian (leder)
  • Aud Strand (kasserer)
  • Turid Bjørsvik (sekretær)
  • Svanhild Mårvik
  • Torbjørn Lindseth

Vara

  • Dagrun Wisløff
  • Jorun Høstland
    ----
  • Ann Karin Høstland (revisor)

Gaver mottas med takk.
Vik kirkeforening: konto: 4415 06 47913

 

Tilbake
Del