Hilde Lundquist blir pensjonist 1. oktober


Stillingen som sokneprest i Fosnes og Otterøy er nå utlyst

Sokneprest Hilde Lundquist går av med pensjon 1. oktober, etter mange års tjeneste som prest i Namsos.


Foto: Ole M. Olufsen

Den ledige stillingen etter henne som sokneprest i Fosnes og Otterøy er nå utlyst. Håpet er at det kommer søkere, og at den som tilsettes, kan begynne i jobben før jul, slik at det ikke blir en lengre periode uten fast ansatt prest. Planen er at Hilde Lundquist holder sine avskjedsgudstjenester 26. september.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål om stillingen. Søknadsfristen er 29. april, og tilsetting finner sted i bispedømmerådsmøte 8. juni. Utlysningsteksten kan leses her:

Frode Askekjær, Prost i Namdal
E-post:  fas@kirken.namdal.no
Tlf. 95020037

 

Tilbake