Ingen søkere til Namdalseid


Den kombinerte stillingen som sokneprest i Namdalseid og prostiprest i Namdal lyses ut på nytt igjen etter sommerferien.

Ved søknadsfristens utløp 30. mars, hadde ingen søkt denne prestestillingen. Det er blitt gjort flere forsøk på å få tilsatt fast prest i Namdalseid. Neste gang blir trolig med tilsetting i september.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål om stillingen og ny utlysning.


Mvh Frode Askekjær, Prost i Namdal
m: 95020037 fas@kirken.namdal.no

 

Tilbake
Del