Inviterer til sorggruppe


Kan sorg bli snudd til fornyet livsmot? Hvordan skal vi tenke om vår sorg? Hvor kan vi komme for å lette på trykket? 
 

Disse spørsmålene er svært relevante for deg som har mistet et menneske i ditt liv, og som du trenger å få snakke mer om. I en sorggruppe kommer du til et sted hvor «du kan få tømt deg». Det er så enkelt og så vanskelig som det. Vi vet sorg oppleves ulikt fra person til person. Det er også fint å kunne lytte til andres opplevelser, hjertesorg og savn, tanker om det som ikke ble. I en sorggruppe blir det satt av tid og rom til å være i «sorgens rom», og du er trygg på at det du sier forblir i gruppa. Du vet også at tilhørerne vil ha en egen forståelse for hvordan du har det. Kan dette være noe for deg?

En sorggruppe tar aldri savnet fra deg, men det kan gi motivasjon midt i sorgprosessen. Ingen sørger likt, noen trenger mer tid enn andre. Ikke si «det er for lenge siden», så lenge du opplever at sorgen og savnet ligger deg på hjertet. Velkommen til å melde deg på sorggruppe.

Denne våren planlegger diakon Astrid Gustad Angelus i samarbeid med diakonarbeider Siv Hilde Bulling og frivillig sorggruppeleder Bjørg Andreassen å starte opp sorggrupper i Namsos kirke.


Første kveld er onsdag 27.januar fra kl 18.00 – 20.00.
Påmelding til diakon Astrid innen søndag 24. januar på telefon eller e-post: aga@kirken.namdal.no

For brosjyre, klikk her

Håper du/dere blir med. Velkommen!

 

Tilbake
Del