Gudstjenester avlyses til 14. april


I perioden 25. mars til 14. april avlyses alle tradisjonelle gudstjenester. Det gjennomføres gravferder med inntil 50 deltakere og dåpsgudstjenester for familiene med inntil 20 deltakere.

Eventuelle digitale gudstjenester og alternative arrangement publiseres på denne nettsiden og på den enkelte menighets Facebook-side. De nye nasjonale tiltakene påvirker ikke barne- og ungdomsarbeid.

I kirkene er det krav om minimum 2 meters avstand mellom hver husstand.

Maks deltakerantall i den enkelte kirke under gravferder:

Kirke Maxantall
Lund 25
Salen kapell 35
Dun 40
Vemundvik 35
Otterøy 40
Ranem 35
Skage 40
Namsos 50
Klinga 40
Namdalseid 50
Statland 30
Løvøy 35
Vik 50


Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

De som kommer til kirken vil bli tilvist plass av kirkeverter. Det skal minimum være 2 meters avstand mellom hver husstand i benkene. Dette gjelder både i gravferder og i dåpsgudstjenester. Bare personer i samme husstand kan sitte tett. 

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken.
Når kirken er i ferd med å fylles har avstandskravet på 2 meter forrang før maksantallet i kirken.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her (oppdatert 24.3.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

Tilbake