Utdeling av 4-års bok i Overhalla


Nå er det på tide med den årlige utdelingen av den populære 4-års boka i Overhalla.

Utdeling av 4-års bok i kirkene i Overhalla har vært en tradisjon siden 1980-tallet. Nå er det dette årets 4-åringer sin tur!

Alle 4-åringer i Overhalla er velkommen til utdeling av 4-års bok og aktiviteter i kirka. Under samlingen får barna tid til å gå rundt i kirka for å bli bedre kjent. Vi skal synge litt sammen, lytte til en bibelfortelling, og gjøre noen spennende oppgaver (barna må komme sammen med en foresatt).

Samling i Ranem kirke tirsdag 7. september kl. 17.00-18.30
Samling i Skage kirke torsdag 9. september kl. 17.00-18.30.

(Møt i den kirken dere sokner til).

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål. Påmelding innen 4. september til menighetsarbeider for barn og unge Astrid Riibe Kleven Åsum asa@kirken.namdal.no m:90570397.
 

Tilbake
Del