Presentasjon av nyprosten, Frode Askekjær


Utholdenhet, kunsten å bakse med elementene og viktigheten av å ta seg i mål!

Frode Askekjær er nyprosten i Namdal. Når han ikke preker finner du ham i åpent vann.

Foto: T. Hummelvoll/Dnk

Navn: Frode Askekjær
Alder: 52
Gift: Ja, med Berit.
Fødested: Kristiansand
Dåpskirke: Vennesla kirke
Kirkelig CV: 
Sokneprest Båtsfjord 1996-2001
Sokneprest Sylling og Sjåstad i Lier, 2001- 2010
Sokneprest Stokke fra 2010

------

Fredag i forrige uke ble det klart; Frode Askekjær (52) fra Vennesla, men bosatt i Vestfold de siste ti årene, tar med kone og badebukse og flytter til Namsos for å starte prostegjerningen. Namdalen var ikke et helt tilfeldig valg:
- Jeg har sett området før og likte meg der. Trønderne jeg har møtt er joviale og trivelige og selv ville jeg litt ut og vekk fra det sentrale Østlandet. Berit (kona) og jeg hadde lyst til å utforske et annet bispedømme, et landlig område, og det var attraktivt med en prostestilling.

- Hva slags forhold har du til landsdelen?
- Som sagt, jeg liker stort sett alle trøndere jeg har møtt, de er joviale, trygge og stabile mennesker. Dessuten opplever jeg at kirken har en viktig plass i Trøndelag, statistikkene viser gode tall som indikerer at kirken bli brukt. I tillegg er jeg glad i vinter, kanskje den er stabil i Namdal?
Intervjueren kan ikke bekrefte det, og velger klokelig å heller stille et annet spørsmål: 

- Hva tror du om Namsos da?
- Namsos er en by med gode tilbud innenfor ting jeg opptatt av.

- Som er?
- 50-mesterbassenget i Oasen er viktig. Dessuten er jeg glad det er en ordentlig kino, og at det er tilgang på et visst kulturliv. 

Namdalen er folkekirkeland, medlemstallet er høyt og oppslutningen om kirkelige handlinger nokså stabilt. Frode liker det: 
- Jeg er en sentrumsorientert prest, verken veldig konservativ eller veldig liberal. Mer lavkirkelig enn høykirkelig. Heller kor enn alter, for å si det sånn. 

- Men er du en prest som engasjerer deg i samfunnsspørsmål?
- Nah..., jeg har ikke hatt noen stor drivkraft mot å profilere spesielle syn og holdninger, men som prost får jeg nok en noe mer offentlig rolle som krever at jeg tar stilling og uttaler meg om aktuelle saker. Det er jeg forberedt på, selv om det sikkert kan være brysomt av og til. Det ansvaret er jeg klar for å ta. Men jeg er ingen overskriftsjeger. 

- Hva slags prest er du, da?
- En ganske folkelig, jordnær prest, en folkekirkeprest. Jeg er opptatt av å få folket inn i kirken og kirken ut til folket. 

- Kirken må gjøre seg litt lekker?
- Tja...
Frode flirer litt av intervjuerens formulering. 
- Jeg vil gjerne bidra til å lage til ting som folk opplever som så interessant at de har lyst til å dra til kirken. Da er det viktig å jobbe godt sammen i team for å selge seg litt inn til folket. Vi må være kontekstuelle. 

- Hva slags rolle bør kirken ha i lokalsamfunnet?
- Synlige, tilgjengelige. Kirken er på plass over hele landet, det er viktig. Folk må få mulighet til å bruke kirken i alle livets øyeblikk. Det er ingen selvfølge lenger. Rekruttering til kirkelige stillinger er utfordrende, kommuneøkonomi kan spille en rolle, og det er en jobb som må gjøres for å holde tilbudet oppe og vedlike. 

Prester er ikke bare prester. Hva kommer nyprosten til å holde på med når han ikke forkynner eller på annen måte driver med kirketing?
- Jeg svømmer. 

- Har du svømmeknappen?
- Litt mer enn det. Jeg driver med langdistansesvømming i åpent vann. Tre kilometer og oppover...
Det var da voldsomt.  

- Andre interesser eller særheter du vil advare om på forhånd?
- Jeg er cineast, veldig glad i kinofilm. Og jeg lytter mye til musikk, og da er det Van Morrison som er den store favoritten. 

- Har du en evne, egenskap eller kompetanse som folk flest ikke vet om?
- Jeg er ganske god i Quiz...


av Håkon Olaussen
 

Tilbake
Del